псыкIэ

псыкIэ

سافلة النهر، المجرى الأدنى

Адыго-арабский словарь. 2014.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • ы-гъэуцIыныгъ — (е гъэуцIыны) езгъ. намочил, а, о ПсыкIэ ыгъэшъугъ Джанэр псым хилъхьи ыгъэуцIыныгъ Ощхым ыгъэуцIыныгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • гъэшъокIын — (гъэшъокIыныр ы гъэшъокIыгъэ) гл. имасд. напоить, пропитать Къэгъагъэр псыкIэ гъэшъокIын фае Псы кIэгъэлъэдагъэу чIыгур гъэшъокIын фае …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зигъэкIытагъ — (зегъэкIытэ) езгъ. распарился, лась, лось ЫкIышъо шIоихэр псыкIэ къытыригъэкIэу фежьагъ Хьамамэм ихьи дэгъоу зигъэкIытагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зигъэпскIыгъ — (зегъэпскIы) езгъ. искупался, лась, лось ЗигъэпскIыгъ ПсыкIэ зэкIэ ыпкъышъол ытхьакIыгъ Псыхъом кIуи зигъэпскIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зигъэшъокIыгъ — (зегъэшъокIы) езгъ. напился, лась, лось Икъоу псы е нэмыкI ришъугъ ПсыкIэ зигъэшъокIыгъ ЩайкIэ зигъэшъокIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зитхьакIыгъ — (зетхьакIы) лъыI. умылся, лась, лось ПсыкIэ ыIэрэ ынэкIурэ ыгъэкъэбзагъ ЛIыр IофышIэ къызекIыжьым зитхьакIыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зызгъэпскIыгъэр — (зызгъэпскIырэр) зэм. прич. искупавшийся, аяся, ееся ПсыкIэ зыкIышъо зыукъэбзыгъэр ЛIыжъэу зызгъэпскIыгъэр гъолъи чъыягъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зызгъэшъокIыгъэр — (зызгъэшъокIырэр) зэм. прич. напившийся, аяся, ееся Бэу изышъугъэр Шэу псыкIэ зызгъэшъокIыгъэр хъоу ежьэжьыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зызтхьакIыгъэр — (зызтхьакIырэр) зэм. прич. умывшийся, аяся, ееся ПсыкIэ зызыукъэбзыгъэр Пшъашъэм лIыжъэу зызтхьакIыгъэм IэплъэкIыр ритыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • зылъэсыгъэр — (зылъэсырэр) зыф. прич. 1. промывший, ая, ее ПсыкIэ зыукъэбзыгъэр Фыгур зылъэсыгъэм тэрэзэу ылъэсыгъэп 2. наметавший, ая, ее Ыпхъызэ зыхьыгъэр Пшахъор зылъэсыгъэр жьыбгъэр ары …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

 • къыдилъэсыгъ — (къыделъэсы) лъыI., дэшI. промыл, а, о (вместе с ним) ПсыкIэ дигъэкъэбзагъ Ягъунэгъу шъузыр къакIуи ныом коцыр къыдилъэсыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”